نمایش دادن همه 6 نتیجه

بادام پوسته کاغذی

173,000 تومان682,000 تومان
 • ارگانیک: بله
 • ویژگی های ظاهری:
   • پوسته چوبی: پوست نازک، شکننده، شبیه اشک و دو سر تیز است.
   • رنگ مغز: طلایی
 • محل تولید: نجف آباد

بادام تلخ

25,000 تومان90,000 تومان
 • ارگانیک: بله
 • ویژگی های ظاهری:
   • پوسته چوبی: نوک تیز مانند و با پوست سخت و محکم است.
   • رنگ مغز: قهوه ای
 • محل تولید: نجف آباد
 

بادام ربیع

55,000 تومان210,000 تومان
 • ارگانیک: بله
 • ویژگی های ظاهری:
   • پوسته چوبی: بیضی شکل با پوست سخت و محکم است.
   • رنگ مغز: قهوه ای روشن
 • محل تولید: نجف آباد
 

بادام مامایی

65,000 تومان250,000 تومان
 • ارگانیک: بله
 • ویژگی های ظاهری:
   • پوسته چوبی: پوست سخت و محکم با ظاهری کشیده و شکمی پهن است.
   • رنگ مغز: قهوه ای
 • محل تولید: نجف آباد
 

مغز پرک

25,000 تومان90,000 تومان
 • ارگانیک: بله
 • ویژگی های ظاهری:
   • پوسته چوبی: نوک تیز مانند و با پوست سخت و محکم است.
   • رنگ مغز: قهوه ای
 • محل تولید: نجف آباد